Aydın Özel Öğrenci Yurtları Rehberi

Adnan Menderes Üniversitesi

Ege Bölgesi’nde il ve aynı ilin merkezi olan kent. Kuzeyde İzmir ve Manisa, doğuda Denizli, güneyde Muğla illeri ve batıda Ege kıyılarıyla sınırlanır. Son yüzyıl içinde yönetim biçimi ve sınırlarında birkaç kez değişiklik yapılmış, son olarak cumhuriyetin ilk yıllarında, yukarıda belirlenen sınırlarıyla il durumuna getirilmiştir. Yüzölçümü 7.870 km2 Aydın’ın topraklarının en geniş ve tarım hayatı bakımından en zengin bölümü, Büyük Menderes Vadisi’nde ve bu vadiye bağlanan Akçay, Çinesuyu gibi ırmaklar boyunda yer alır. Kuzeyde, Büyük Menderes oluğunu Küçük Menderes’ten ayıran Aydın Dağları’ndan inen akarsular küçük, dar ve sel rejimlidir. İlin güneyinde Karıncalı, Madran Dağları ile, güneybatıda Menteşe kitlesinin bir bölümü başlıca engebeli kesimleri oluşturur.

Aydın ili denildiğinde akla Büyük Menderes Vadisi gelir. Doğudan batıya gidildikçe genişleyen Büyük Menderes oluğu (ya da ovası), Germencik’te güneye döner ve Söke’den sonra geniş bir ova hâlini alır. Bu ovanın güneydoğu kenarında yer alan Bafa Gölü, Aydın ile komşu Muğla ili sınırındadır. Bazı yeraltı kaynaklarına sahip olmakla beraber (linyit, cıva …) il ekonomisi esas olarak tarıma ve hammadesini tarımdan alan bazı sanayilere dayanır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri pamuk, çiğit, tahıl, zeytin ve özellikle incirdir.

Türkiye, incir üretiminin yarıdan çoğunu bu ilden karşılar. Aydın yöresi incirlerinin büyük kısmı kurutulmuş olarak yabancı ülkelere satılır. İl merkezinde ve ilçelerinde zeytinyağı, sabun, çırçır, kereste sanayileri bulunur. Nazilli’de basma sanayii, Aydın’da tekstil sanayii, Söke’de çimento sanayii ve Akçay üzerinde Kemer baraj ve elektrik santralı yer alır. Aydın, demiryolları ve karayolları bakımından oldukça zengindir. Bunların yanı sıra, Antik Çağ kalıntılarına sahip olması (Aphrodisias, Milet, Priene, Didim gibi), ilin turizm açısından önemi artırır. İle bağlı ilçelerden Kuşadası, turizm açısından Türkiye’nin en iyi örgütlenmiş kentidir. Ülkeye yabancı turistlerin başlıca giriş kapılarından birini oluşturur. İl merkezi Aydın, Büyük Menderes Vadisi’nin orta yerinde, vadi tabanı ile Aydın Dağları’nın güney eteği önünde kurulmuştur. Büyük Menderes Ovası’nı doğu batı yönünde izleyen demir ve karayolları ile Çinesuyu Vadisi’ni izleyerek Menteşe yöresinden gelen şose burada birleşir. Tekstil, meyankökü fabrikası, çırçır, deri, şarap, konserve, bitkisel yağ yapımevleri ve çok sayıda dokuma tezgâhları bulunan, oldukça sanayileşmiş bir kenttir.

Adnan Menderes üniversitesi ile ilgili resimleri fotoğrafları buradan ulaşabilirsiniz.

16 Ekim 2017 10 okunma